خانه | مکان های دیدنی | کاخ اسقف روسیه(Patriarch’s Palace)+عکس
کاخ اسقف روسیه(Patriarch’s Palace)+عکس
کاخ اسقف روسیه

کاخ اسقف روسیه(Patriarch’s Palace)+عکس

درباره کاخ اسقف روسیه

کاخ اسقف روسیه(Patriarch's Palace) را در اواسط قرن هفدهم ساخته اند و مهمترین بخش آن تالار صلیبی است که مهمانی های تزار را آ نجا برگزار می کرد هاند. این کاخ به کلیسای پنج  قبه ی دوازده حواری هم راه دارد و اغلب نمایشگاه های ویژه ای هم در آن برپاست که البته برای بازدید از آنها باید جدا گانه بلیت بخرید.

 

جوابی بنویسید

ایمیل ها معلوم نمیشودبخش های ضروری معلوم گشته است *

*