خانه | مکان های دیدنی | موزه جنگ جهانی دوم و پارک روسیه (World War II Museum and Park Russia)+عکس
موزه جنگ جهانی دوم و پارک روسیه (World War II Museum and Park Russia)+عکس
موزه جنگ جهانی دوم و پارک روسیه

موزه جنگ جهانی دوم و پارک روسیه (World War II Museum and Park Russia)+عکس

درباره موزه جنگ جهانی دوم و پارک روسیه

جنگ بین ناپلئون و نیروهای آلمان از میان جنگ های روسیه دارای اهمیت است که مردمان این کشور برای دفاع از کشورشان جنگیدند.و برای گرامی داشت این عمل از نماد و بناهایی استفاده کرده اند که یادشان ماندگار شود. پارک پیروزی و موزه جنگ جهانی دوم در روسیه وجود دارد که مساحت پارک پیروزی ۱۳۵ هکتار است و شامل: یادمان اصلی پیروزی با ارتفاع ۱۴۱٫۸۰ متر، موزه جنگ جهانی دوم مسکو به مساحت ۳۳۹۹۲ مترمربع، گالری نقاشی موزه جنگ جهانی دوم مسکو با مساحت ۳۵۵۰ مترمربع می باشد.در موزه سالن اشک مادر وجود دارد که دیدنی است.

جوابی بنویسید

ایمیل ها معلوم نمیشودبخش های ضروری معلوم گشته است *

*