خانه | مکان های دیدنی | آسمان‌خراش‌های استالینی (Stalinist skyscrapers)+عکس
آسمان‌خراش‌های استالینی (Stalinist skyscrapers)+عکس
آسمان‌خراش‌های استالینی

آسمان‌خراش‌های استالینی (Stalinist skyscrapers)+عکس

درباره  آسمان‌خراش‌های استالینی

آسمان‌خراش‌های استالینی (Stalinist skyscrapers) یا هفت معماری بلند مسکو که به هفت‌ خواهران استالین مشهور است از هرلحاظ شبیه به هم ساخته شده‌اند. روس‌ها خود این ۷ سازه را  آسمان‌خراش‌های استالینی- می‌خوانند.

نام های این هفت بنا عبارتند از:

– ساختمان اصلی دانشگاه دولتی مسکو
– مجتمع مسکونی در بلوار کاتلنیچسکایا
– هتل اوکراین
– ساختمان وزارت خارجه روسیه
– مجتمع مسکونی در میدان کودرینسکایا
– ساختمان اداری مسکونی برج دوشکین نزدیک دروازه‌های سرخ
– هتل لنین‌گراد

برجسته ترین و شاخص ترین سبک معماری مسکو را می توان در ساختمان های آسمان خراش و هفتگانه ای مشاهده نمود که  لذت بخش ترین خاطره و بنا را برای شما می سازد.

جوابی بنویسید

ایمیل ها معلوم نمیشودبخش های ضروری معلوم گشته است *

*